http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Htio sam na papiru napisat jednu dovu
 
Selam alejkum, imam jedno pitanje, htio sam na papiru napisat jednu dovu, ali kad sam pisao pogrešio sam neka slova, pa nisam hteo to da bacim jer nisam želio da neko vidi to, onda sam obrisao ovolkom sve što sam pisao isto tako na papiru bilo je i Bismillahi Rahmanir Rahim, kad sam sve to obrisao potopio u vodu i bacio u pepeo, jer sam se bojao da ga bacim u vatru , u smeće ili napolju, jeli ovo grijeh sto sam učinio, molim vas za odgovor, da vas Dragi ALLAH nagradi.

 

Odgovor:

 

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu

 

Tvoj postupak je ispravan, nema nikakve prepreke u njemu jer si izbrisao ono sto si napisao te potom taj papir bacio u pepeo. Znaj da isto tako nema prepreke da se to spali jer je i Osman, radijellahu anhu, kada je naredio ashabima da prepisu nekoliko primjeraka mushafa, naredio da se spali sve sto postoji od mushafa kod ljudi kako bi nestalo razilaženja i kako bi se objedinila riječ muslimana.

 

Na osnovu toga kažemo da nema nikakve prepreke da se spali papir ili nešto drugo na kojem se nalazi ajet, neko Allahovo ime i tome slično.

 

Stalna komisija za fetve je upitana o mushafu koji se izlinjao, kako postupiti sa njim, te je odgovorila:

 

"Nema prepreke da se mushaf, čije su se listovi izlinjali, zapali. To je stav malikija i šafija, a koji kao dokaz navode postupak Osmana, radijellahu anhu, onda kada je spalio mushafe koji su bili kod ljudi nakon što je ljude okupio oko jednog mushafa. Tu predaju bilježi Buhari u svom Sahihu, hadis br 4988. U njoj stoji: ". pa je Osman poručio Hafsi: 'Pošalji nam listove (u kojima je bio sakupljen Kur'an) da ih prepišemo pa ćemo ih potom vratiti tebi'. Te je Hafsa, radijellahu anha, poslala listove Osmanu a on je naredio Zejdu ibn Sabitu, Abdullahu ibn Zubejru, Seidu ibn Asu i Abdur-Rahmanu ibn Harisu ibn Hišamu te su prepisali listove u nekoliko primjeraka, te je Osman na svaku stranu poslao po jedan primjerak i naredio da se sve mimo toga spali.

 

Od Mus'aba ibn Sada se prenosi da je rekao: 'Ljudima se svidio postupak Osmana, radijellahu anhu, kada je naredio da se spale mushafi i niko mu to nije negirao.' Predaju bilježi Ebu Bekr ibn Ebi Davud u Kitabu el-mesahif, 41.

 

Ibn Bettal kaže: 'U postupku Osmana, radijellahu anhu, onda kada je okupio ljude oko jednog mushafa i naredio da se spali sve mimo toga, je dokaz dozvoljenosti spaljivanja knjiga u kojim ima Allahovih imena, i da to predstavlja ikram prema njima kao i čuvanje od toga da ne budu gažena nogama ili bačena po zemlji.' Šerhu Sahihil Buhari 10/226".

Prof. Idriz Bilibani

 
  Svega je posjetilo 252932 visitatori (1058300 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg