http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Preveo i prilagodio: Sanel Ramić
 
Preveo i prilagodio: Sanel Ramić
Fakultet Dawe i Usul-Dina, Islamski Univerzitet, Medina


Da li je dozvoljeno graditi crkvu u muslimanskim zemljama?


Upitan je Šejh Abdurraman ibn Nasir el-Berak, Allah ga sačuvao: " Uvaženi šejh, neka braća su me pitala šta je razlog da Islam zabranjuje gradnju nevjerničkih bogomolja (crkvi) na muslimanskoj zemlji, dok nevjernici nama dozvoljavaju da gradimo džamije u njihovim zemljama, i zašto i mi njima ne dozvolimo da grade na našoj zemlji. Uvaženi šejh, kako da odgovorim na ovo pitanje, da vam Allah podari svako dobro?


Odgovor: Naša obaveza je da vjerujemo da je Islam jedina vjera istine i da su sve druge vjere mimo nje neispravne (batil), ali smo danas u velikom iskušenju i neznanju da ne poznajemo ovu istinu. Islam je vjera koja je iznad svih drugih vjera, vjera pored koje Allah drugu vjeru ne prima. Današnji Jevreji i kršćani su nevjernici, makar bilo krivo onima koji im se dodvoravaju i laskaju im, makar bilo krivo neznalicama, oni su nevjernici po jasnim tekstovima iz Kur'ana i Suneta Poslanika , sallallahu alejhi ve sellem.


Ova stvar je jasna u Islamu, i zbog toga je propis onoga ko ne smatra židove i kršćane nevjernicima, kao i to da je njihova vjera neispravna i derogirana, da je i on sam nevjernik, jer iz ovakvog vjerovanja proizilazi da Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, nije njima poslat. Onaj ko ne vjeruje u poslanstvo Muhameda, sallallahu alejhi we sellem, i ne slijedi ga, takav nije musliman, već je nevjernik i sa njim se ophodi kao sa nevjernikom, a u Islamu su jasni propisi vezani za nevjernike...Mesdžidi su Allahove kuće u kojima se Allah obožava, slavi i veliča. Crkve su mjesta gdje nevjernici čine nevjerstvo i ibadete nekom drugom mimo Allaha. Oni na tim mjestima obožavaju Mesiha Isaa, alejhi selam, i njegovu majku Merjem, smatrajući ih božanstvom koje se obožava mimo Allaha, 'azze we džell. Kako onda da nam bude nejasan stav po pitanju dozvoljavanja onoga što su oni nama dozvolili. Ako su zadovoljni da gradimo naše mesdžide i manifestujemo našu vjeru u njihovim državama i gradovima, elhamdulillah, a ako ne, onda je obaveza na muslimanima da napuste takve države. Ako muslimani budu spriječeni da učine hidžru i grade mesdžide, onda će klanjati u svojim kućama, elhamdulillah.

Žalosno je to da su se danas neki muslimani odazvali ovom pozivu i dozvolili gradnju nevjerničkih bogomolja, kao što su učinile neke muslimanske zemlje, na krajevima arapskog poluotoka. Rekao je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: " Ne mogu se naći dvije kible (dvije vjere) na jednoj zemlji…" (Ebu Davud, Tirmizi)


Ne može se sastaviti kibla židova i kršćana sa kiblom muslimana, a ko želi više o tome saznati neka pročita risalu od Imama ibn Tejmijje, rahimehullah, koja se nalazi među njegovim fetvama. Pa ako kažu da će nam zabraniti gradnju mesdžida, pa to nije nikakvo čudo, neka zabrane. Što se tiče naše dozvole za gradnju njihovih crkvi u muslimanskim zemljama, da bismo mogli graditi naše džamije u njihovim državama, propis je jasan da je to haram, i nikako nije dozvoljeno.

Ovakva njihova logika vodi još goroj stvari, a to je da mogu reći: " Mi imamo pravo kao i vi , vi pozivate u vašu vjeru u našim državama, i mi vas ne spriječavamo, niti vam branimo, zato tražimo isto pravo u vašim državama, da možemo pozivati u našu vijeru. " Da li će kazati muslimani da nas to obavezuje, i da imaju na to pravo? A ko to kaže, dokazujući to slobodom vjere, takav je nevjernik i otpadnik od vjere Islama, makar postio, klanjao i smatrao da je musliman. Onaj ko je u zabludi nije u stanju da razlikuje između poziva ka Allahu i poziva šejtanima, od strane židova, kršćana i mušrika. Zato se pripazite ove dave i njihovih šubhi. Neka nam Allah bude na pomoći!
 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071571 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg