http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  ALLAH NAS JE STVORIO, OPSKRBIO I NIJE NAS SAMIMA SEBI PREPUSTIO
 

ALLAH NAS JE STVORIO, OPSKRBIO I NIJE NAS SAMIMA SEBI PREPUSTIO Ispis
Autor Musaid   
Petak, 06 Ožujak 2009 06:12

Hatib: mr. Elvedin Huseinbašić

Sva zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se kajemo. Utječemo se Allahu od zla nas samih i zla naših djela! Koga On uputi niko ga ne može zavesti, a koga zavede niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog bez premca, i svjedočim da je Muhammed Allahov i rob i poslanik. Najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je Muhammedova uputa... 

Najgore stvari su nove stvari u vjeri, svaka nova stvar u vjeri je novotarija, a svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.
 
O ljudi bojte se svog Gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio, od njega drugu njegovu, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene stvorio! Bojte se Allaha čijim imenom jedni druge zaklinjete! I rodbineske veze ne kidajte! Allah zaista nad vama bdije. (En-Nisa', 1)
 O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani! (Alu Imran, 102)
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! On će vam djela vaša popraviti i grijehe oprostiti. Ko bude Allahu i Poslaniku pokoran uspijet će. (El-Ahzab, 71 i 72)
Svaki musliman i muslimanka moraju znati da nas je Allah stvorio, opskrbio i poslanika na dar poslao, ko mu se bude pokorio ući će u Džennet, a ko ga odbije ući će u Džehennem.Rekao je Uzvišeni Allah:
Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. (El-Muzzemmil, 15 i 16)
 
Allah nas je stvorio
Rekao je Uzvišeni Allah: On vas je od zemlje stvario i čas smrti odredio, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. (El-En'am, 2)
Džine i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu. (Ez-Zarijat, 57)
Rekao je Uzvišeni Allah: Da li su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? (Et-Tur, 35)
Džubejr ibn Mut'im je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je učio sure Et-Tur, a bio je mušrik. Kada je stigao do ajeta:  Da li su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Da li su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne! Nego, oni nisu uvjereni! Da li su kod njih riznice Gospodara tvoga, ili oni vladaju?, (Et-Tur, 35-37 )rekao je: Srce mi je htjelo poletjeti. To je bio početak ulaska imana u moje srce. (Buhari.)
 
Allah nas je opskrbio
Rekao je Uzvišeni Allah: Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki! (Ez-Zarijat, 58)
Upitaj: Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori: Allah! (Sebe', 24 )
Upitaj: Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svim? Allah, reći će oni. A ti reci: Pa zašto Ga se onda ne bojite? To vam je Allah, Gospodar vaš istinski! Zar poslije Istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete? (Junus, 31 i 32)
Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni! Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni? Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače; zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog! (El-Vaki', 63-74)
Rekao je Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu: Pričao nam je Poslanik, iskreni i čija je iskrenost potvrđena, sallallahu alejhi ve sellem: .....
Poseban vid opskrbe bez koje ljudi ne mogu kao što ne mogu bez hrane i više je opskrba objavom i uputom. Ovaj vid opskrbe poseban je dar za vjernike, nevjernicima nije dato.
 
Nije nas samima sebi prepustio
Rekao je Uzvišeni Allah:
Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti? I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog! (El-Mu'minun, 114 i 115)
Zar čovjek misli da će zaludu ostavljen biti?! Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim zakvačak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega dvije vrste, muškarca i ženu, stvori, i zar Taj nije kadar mrtve oživiti? (El-KIjame, 36-40)
Razum odbija prihvatiti da je sve stvoreno bez cilja i da cijeli ljudski rod živi radi šta radi, umre i sve bude gotovo! To jednostavno nije u skladu s mudrošću.
 
Poslao nam je poslanika
Rekao je Uzvišeni Allah: Svakom narodu je došao opominjač. (Fatir, 24)
Slao je poslanike svakom narodu, a oni su imali zadaću da urade troje:
1.    Da upoznaju ljude s Gospodarom,
2.    Da ih upoznaju s Putem koji Njemu vodi,
3.    Da ih upoznaju šta ih čeka kad se njemu vrate.
Rekao je Uzvišeni Allah:
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku i Jakubu i potomcima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur, i poslali smo poslanike o kojima smo ti prije kazivali i poslanike o kojima ti nismo kazivali. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Poslali smo poslanike koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakvog opravdanja pred Allahom imali. A Allah je Silan i Mudar. (En-Nisa', 163-165)
Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. (El-Muzzemmil, 15 i 16)
Put poslanika je jedini pravi put i za njega molimo svaki put kada učimo Fatihu. Nama i svim ljudima danas poslan je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kao posljednji i pečat svim vjerovjesnicima.
Ko se pokori Poslaniku ući će u Džennet, a ko ga odbije ući će u Džehennem
Rekao je Uzvišeni Allah:
I pokoravajte se Allahu i Poslaniku kako bi vam milost ukazana bila! I požurite oprostu od Gospodara vašega, i Džennetu širokom kao nebesa i Zemlja, pripremljenim za bogobojazne! (Alu Imran, 132 i 133)
To su Allahovi propisi, a onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će uvest u džennetske bašče, ispod kojih teku rijeke, i u kojima će vječno ostati. To je uspjeh veliki! (En-Nisa', 13)
Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će uspjeti! (En-Nur, 52)
Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku bit će u društvu onih koje je Allah blagodario: vjerovjesnika, pravednika, šehida i dobrih ljudi, a divno li je to društvo! (En-Nisa', 69)
Ko bude Allahu i Poslaniku pokoran uspijet će. (El-Ahzab, 71 i 72)
A onoga ko bude nepokoran Allahu i Poslaniku Njegovom, te preko granica Njegovih bude prelazio, On će uvesti u Vatru u kojoj će vječno ostati; njemu pripada kazna sramna! (En-Nisa', 14)
Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito skrenuo s Pravog puta. (El-Ahzab, 36)
A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan – sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati. (El-Džinn, 23)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
''Svi pripadnici moga Ummeta ući će u Džennet, osim onih koji odbiju. Ashabi rekoše: A ko će odbiti, Allahov Poslaniče? Rekao je: Ko mi bude pokoran ući će u Džennet, a ko odbije pokornost meni ući će u Džehennem''. (Buhari.)
Allah najbolje zna.
 
Neka je slavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i na sve koji ih slijede do Sudnjeg dana!

 

 

 
  Svega je posjetilo 257914 visitatori (1069213 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg