http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Upozorenje na pisanje skraćenica
 


Upozorenje na pisanje skraćenica

Hamza el-Kettani, Allah mu se smilovao, pripovijeda da je samo nakon spomena Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, pisao salavat i nije pisao i selam. Vidio je Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u snu gdje mu je rekao: Šta ti je pa ne upotpunjuješ salavat na mene? Nakon toga -kaže Hamza- nikada nisam spomenuo Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem, a da nisam napisao i salavat i selam. Od uveliko proširenih grešaka koje čine pisci, prevodioci i slični njima jeste i skraćeno pisanje salavata i selama prilikom spomena Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kako to oni obično pišu: (a.s.) ili (s.a.v.s.).
 
Abdullah b. Džibrin je rekao: „Ovakav postupak je pogrešan i pored toga što je uveliko proširen u knjigama savremenika. Ispravno je spominjanje salavata i selama na Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, u potpunosti kako bi ga u potpunosti pročitao čitalac i kako bi pisac i čitalac zadobili nagradu za to, za razliku od simbola koje će čitalac ili preskočiti ili ih tako i pročitati samo kao simbole." (Medželletu jemanijje, br. 469.)

Šejh Bin Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Propisano je da se piše u potpunosti kako nam je naredio Allah, subhanehu we te'ala, da u potpunosti i donosimo salavat i selam na njega, kako bi ga proučio čitalac prilikom čitanja. Ne priliči da se salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, svede na pisanje slova (s) ili (saws) i sličnih simbola koje koriste pojedini pisci, jer je u tome suprotstavljanje Allahovoj, subhanehu we te'ala, naredbi spomenutoj u Njegovoj Časnoj Knjizi: I donosite salavat na njega i selame mu šaljite! (Prijevod značenja El-Ahzab, 56.) Čitalac -ako se u potpunosti ne piše- ili ne primjećuje te simbole ili ne zna o čemu se radi. A pojedini islamski učenjaci su prezirali te simbole i upozoravali na njih."

Ibnu Salah u svojoj Mukaddimi je rekao: "Na onome koji traži znanje iz hadisa je da ustrajava u pisanju salavata i selama nakon spomena Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i da mu ne bude teško spomenuti ga uvijek kada god spomene i njegovo ime. U tome je, doista, velika korist za one koji traže znanje iz hadisa, a ko bude nemaran prema tome, bit će uskraćen velikog dobra."

Hamza el-Kettani, Allah mu se smilovao, pripovijeda da je samo nakon spomena Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, pisao salavat i nije pisao i selam. Vidio je Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u snu gdje mu je rekao: Šta ti je pa ne upotpunjuješ salavat na mene? Nakon toga -kaže Hamza- nikada nisam spomenuo Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem, a da nisam napisao i salavat i selam.

Sujuti, rahmetullahi, u svome djelu „Tedribu ravi" je rekao: "Pokuđeno je ograničavanje samo na salavat ili samo na selam zbog riječi Svevišnjeg: -I donosite salavat na njega i selame mu šaljite!- (Prijevod značenja El-Ahzab, 56) Kao što je pokuđeno i pisanje simbola od jednog ili dva harfa. Naprotiv, treba se pisati u potpunosti." (Medžmuu fetava li šejh Bin Baz, 2/396. skraćeno)

Sujuti spominje: „Kaže se da je onome koji je prvi puta napisao salavat i selam simbolima odsječena ruka." (Tedribu ravi, 2/77)

www.stazomislama.com/
 
  Svega je posjetilo 257914 visitatori (1069208 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg