http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Zašto učenjaci u svojim knjigama uključuju slabe hadise
 

Zašto učenjaci u svojim knjigama uključuju slabe hadise?

Dakle, pominjanje prenosilaca, i ćutanje o njima, ne znači nužno da dati učenjak smatra hadis (da je) sahih (autentičan), hasan (dobar), ili da'if (slab). De facto može bit' da ga smatra čak mawdu' (izmišljenim)! U svakom slučaju, njegova ćutnja u vezi hadisa se ne uzima kao njegovo viđenje dozvoljenosti da se djeljuje po njemu.“

 

('Taysir al-'Aziz al-Hamid fi Sharh Kitab at-Tawhid'; str. 126)

 

* Abu Nu'aym al-Asfahani, autor 'Hilyat al-Awliya''

** Ibn 'Asakir, autor 'Tarikh Dimashq'

 Iskandrani

www.stazomislama.com/

 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071601 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg