http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Ključ Dženneta - Ibn Kajjim
 
Ključ Dženneta - Ibn Kajjim

Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ''Kluč za Džennet je svjedočiti da nema drugog boga osim Allaha (La ilahe illAllah)”  Ovu predaju bilježi Ahmed u svome Musnedu.

Buharija u svome Sahihu bilježi predaju od Vehba ibn Munebbeha u kojoj stoji da je neko upitao Vehba: ”Zar ključ Dženneta nije LA ILAHE ILLALLAH?” On reče : ”Svakako. Međutim, svaki ključ ima svoje zupce. Ako doneses ključ sa odgovarajućim zupcima otvorit će ti se, u protivnom neće ti se otvoriti.”

Ebu Nei`m bilježi hadis Ebbana, od Enesa, koji kaže da je neki beduin rekao : ”Allahov Poslaniče, šta je ključ za Džennet?” On je odgovorio : ”La ilahe illAllah ”

Ebu es-Sejh spominje predaju El—Ee`mesa, od Mudžahida i Jezida b. Suhejre, u kojoj stoji : ”Sablje su ključevi za Džennet”

U Musnedu se nalazi hadis Muaza b. Džebela koji kaže da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao : ”Hoćeš li da ti kažem kako češ doći do jednih od džennetskih vrata? ” ”Hoću”, odgovori. Poslanik reče : ”Izgovaranjem riječi : La havle ve la kuvvete illa billah.”

Allah, slavljen neka je, učinio je da sve ima svoj ključ. Tako ključ za namaz je čišćenje, tj. abdest, kao što Vjerovjesnik sallAllahu alejhi we sellem, kaže : ”Ključ za namaz je čišćenje.” Dalje, ključ za hadž je ihram. Kjluč za dobročinstvo je iskrenost. Ključ za Džennet je TEVHID. Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje. Ključ za pobjedu je stpljenje. Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu. Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i opominjanje. Ključ za spas je bogobojaznost. Ključ za pomoć je želja i poštovanje. Ključ za odgovor je molba, tj. dova. Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku. Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah potaknuo ljude na razmišljanje. Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja. Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha. Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi. Ključ za opskbu je rad, sa istigfarom i takvalukom. Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. Ključ pripreme za Ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak. Ključ za svako dobro je želja za Allahom i Ahiretom. S druge strane, ključ za svako zlo je ljubav prema dunjaluku, uz zabludu da on dugo traje.

Uzvišeni Allah, slavljen neka je, učinio je da svako dobro i zlo imaju svoj ključ i vrata kroz koja se do njih dolazi.

Tako je učinio da ključ za Džehennem budu širk, kibur ( oholost ), okretanje glave od onoga sa čime je Allah poslao Svoga Poslanika, nemaran odnos čovjeka prema Allahu i izvršavanju Njegovih zahtjeva. Ili kao što je učinio da je vino bude ključ za svaki grijeh, da pjesma bude ključ za zinaluk, tj. blud, da otvoreno gledanje u slike nečega bude ključ za traženje i želju za tim stvarima, da lijenost i nerad budu ključ za razočarenje i neuspjeh, da griješenje bude ključ za nevjerstvo, da laž bude ključ za licemjerstvo, da pohlepa bude ključ za škrtost, kidanje rodbinskih veza i nezakonito prisvajanje imovine, te da okretanje glave od onoga sa čime je došao Poslanik bude ključ za svaku novotariju i zabludu.

U ove stvari će povjerovati onaj koji mudro razmišlja, onaj koji spozna sam sebe, te dobro i zlo na ovom svijetu. Čovjek treba posvetiti veliku pažnju spoznavanju ključeva, odnosno vrata koja se njima otvaraju, a Allah jedini daje pomoć i usmjerava na Pravi put. Njemu pripada sva vlast i zahvala, u Njega su sve blagodati i sva dobra. On nikog ne pita šta čini, a ljudi će za svoja djela biti pitani.

 

Autor: Ibn Kajjim El-Dzevzi, rahimehullah

Iz knjige: Vodič ka Džennetu

Pripremio: Muslim871

 
  Svega je posjetilo 252932 visitatori (1058293 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg