http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Muslimanka se ne osamljuje sa onim ko joj nije mahrem
 
Muslimanka se ne osamljuje sa onim ko joj nije mahrem.
 

Pokornost prema Allahu i Njegovom Poslaniku očituje se u potčinjavanju njihovim zapovijedima i udaljavanju od njihovih zabrana. U pokornost žene muslimanke prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., spada i to da se ne osamljuje sa stranim muškarcem, jer je osamljivanje sa strancem haram (zabranjeno), po mišljenju svih učenjaka, na osnovu Poslanikovih, s.a.v.s., riječi,

„Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom, osim ako je s njom mahrem, i neka žena ne putuje, osim s mahremom.“ Na to je jedan čovjek ustao i upitao: „O Allahov poslaniče, moja žena je krenula na hadž, a ja sam se upisao (prijavio) za tu i tu bitku.“ Rekao je: „Idi i ti obavi hadž sa svojom ženom.“
[1]

Mahrem je svako kome je zauvijek zabranjeno da se oženi njome, kao što je otac, brat, amidža, daidža, itd...

Stranac je svako kome je u osnovi dozvoljeno da se njome oženi, pa makar bio i rođak, bilo da se radi o djeveru ili nekom sličnom iz njegove porodice. Svi oni su joj zabranjeni da se osamljuje s njima, na osnovu Poslanikovih s.a.v.s., riječi:

„Čuvajte se bespotrebnog miješanja i osamljivanja sa ženama.“ Jedan ensarija je upitao: „Allahov poslaniče, šta misliš za djevera?“ Odgovorio je: „Djever je smrt.“[2]

Riječ „hamv“ (djever) podrazumijeva muževog brata ili neko drugog muškarca iz muževe porodice. Poslanikove, s.a.v.s., riječi: „Djever je smrt“, znače da se najčešće s njegove strane desi zlo, zbog lahkoće ulaska u bratovljevu kuću. Stoga je i opisan da je kao smrt, kako bi to bilo prijetnja, zastrašivanje i plašenje i opisan je tako kao da osamljivanje s djeverovima vodi u fesad, fitneluk, skretanje i propast u vjeri, kao što to smrt čini. Svjesna i bogobojazna žena muslimanka neće zapasti u ovakva i slična šerijatska odstupanja u koja, u današnje vrijeme, zapadaju mnogi popustljivi ljudi.

Iz knjige: Ličnost žene muslimanke onako kako je prikazuju Kur'an i Sunnet

Autor: Dr. Muhammed Ali el-Hašimi

 
  Svega je posjetilo 258799 visitatori (1071628 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg