http://studio-tewhid.do.am/ posjetite našu novu web stranicu
  Osobine vjernika
 
Osobine vjernika

Vjernici imaju prefinjene osobine i velika djela. Allah, azze ve dželle, ih je opisao i iznio pohvalu o njima. Od ovih osobina koje se mogu navesti za primjer a ne da bi se sve pobrojale, su:

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (Prijevod značenja, Enfal, 1-2)

U ovim ajetima su iznešene velike osobine vjernika:

 1. Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem

 2. Bojazan i strah od Allaha, azze ve dželle

 3. Povećavanje imana prilikom slušanja Kur’ana i njihovo pomno razmišljanje o njemu

 4. Pouzdanje i oslanjanje na Allaha, azze ve dželle, uz izvršavanje potrebnih povoda

 5. Obavljanje namaza, farzova i nafila sa vanjskim i unutrašnjim djelima (djela srca i tjelesnih udova)

 6. Obavezno trošenje poput zekata, iskupa, trošenje na one koje je dužnost skrbiti, sadaka na putu dobra

 Drugo: Allah, azze ve dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljajui zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista Silan i Mudar.“ (Et-Tevbe, 71)

U ovom ajetu su velike osobine kojima su se vjernici okitili, a one su:

 1. Prijateljstvo, ljubav i pomaganje vjernika

 2. Naređivanje dobra, a dobro je sve obuhvatan naziv za sve ono što je poznato kao lijepo i ispravno, u vidu ispravnog vjerovanja, dobrih djela i pohvalnih moralnih osobina

 3. Zabrana zla, a ono predstavlja sve što je u suprotnosti i oprečnosti dobru u vidu neispravnog vjerovanja, prljavih djela i pokuđenih moralnih osobina

 4. Obavljanje namaza sa vanjskim i unutrašnjim djelima, bilo da je riječ o farzu i nafili

 5. Davanje zekata onome kome pripada tj. za osam različitih kategorija

 6. Pokoravanje Allahu, azze ve dželle, i Njegovome Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, i pridržavanje toga u svim okolnostima

Treće: Allah, azze ve dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove uzamjenu za Džennet koji će im dati, oni će se na Allahovom putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžili i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.“ (Et-Tevbe, 111)

Oni se kaju, i Njemu ibadet čine, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj.“ (Et-Tewba, 112)

 

Iz ova dva ajeta se jasno očituju velike osobine onih, koji u svojim srcima nose vjerovanje, a to je na sljedeći način:

 1. Pokajanje od svih grijeha i pridržavanje pokajanja u svim vremenima

 2. Obožavanje Allaha, azze ve dželle, izvršavanjem svih obaveza, pohvalnih djela i udaljavanje od svih zabrana i pokuđenosti u svakom vremenu. Tako će rob postati pobožnjak

 3. Zahvala Allahu u izobilju i oskudici i iznošenje njegovih pohvalnih osobina u pogledu blagodati, priznanje očitih i skrivenih blagodati

 4. Putovanje radi traženja znanja, hadždža i umre, džihada, održavanja rodbinskih odnosa i sl., kao i Šerijatom utemeljeni dobrovoljni post

 5. Mnogostruko obavljanje namaza, koji sadrži pregibanje i sedždu.

 6. Naređivanje dobra, a u njega spadaju sva obavezna i pohvlana djela

 7. Zabranjivanje zla, a u njega spada sve ono što su Allah i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, zabranili

 8. Naučavanje granica koje je Allah objavio Svome Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, te svih naredbi, zabrana i propisa koji u to spadaju ili ne. Pridržavanje toga podrazumijeva činjenje jednih a ostavljanje drugih djela

Četvrto: Allah, azze ve dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti.“ (El-Muminun, 1-11)

 

Ove osobine u ovima ajetima su sljedeće:

 1. Skrušenost u namazu, prisutnost srca pred Allahom, azze ve dželle, tokom namaza

 2. Udaljavanje od besmislica u kojima nema dobra. Onaj ko se udaljava od besmislica, udaljava se i od zabranjenog prema prioritetu

 3. Izdvajanje zekata na imetak i pročišćenje duše od prljavih moralnih osobina i to njihovim izbjegavanjem

 4. Čuvanje spolnih organa od zinaluka i izbjegavanje povoda za to, kao što je pogled, osamljivanje i dodir

 5. Čuvanje povjerenih stvari, svejedno odnosilo se na Allahova prava ili prava Njegovih robova. Ajet je generalan.

 6. Čuvanje izvršavanja ugovora između roba i Allaha, te između čovjeka i drugih robova

 7. Redovno obavljanje namaza uz pažnju na njegove temelje, uslove, obaveze i pohvalna djela

 Postoje i druge osobine vjernika spomenute u Allahovoj, azze ve dželle, Knjizi. Molim Allaha da mene i sve ostale muslimane uputi na ove prefinjene osobine.

 

Iz knjige: Svjetlost imana i tama nifaka

 
  Svega je posjetilo 252932 visitatori (1058298 hits) qui!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=
©2008- 2012 studio-tewhid.it.gg